Fundacja Sfera od początku swego istnienia, działa przy wsparciu organu o charakterze honorowym, zwanego Konwentem Ekspertów. Jest to gremium zrzeszające specjalistów różnych dziedzin, cieszących się uznaniem w Polsce i w innych krajach działania Fundacji. Jego członkowie to osobistości działające w sferze nauki, kultury, gospodarki oraz szeroko pojętej działalności społecznej, które wyraziły swoje symboliczne poparcie dla misji Fundacji oraz wiarę w możliwości osób, które ją tworzą.

W konwencie ekspertów zasiadają:

Prof. dr hab. Barbara Stawicka-Pirecka

Romanistka i hispanistka. Poetka, tłumaczka, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W sferze nauki zajmuje się współczesną literaturą hispanoamerykańską oraz związkami kulturowymi cywilizacji krajów romańskich i Ameryki Łacińskiej.

Jako tłumaczka literatury jest, między innymi, autorką Antologii przekładów wierszy Czesława Miłosza na język hiszpański, również wybranych esejów tego poety, a także utworów Iwaszkiewicza i innych polskich pisarzy współczesnych.

Aktualnie pełni funkcje Kierownika Zakładu Literatury Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej w Instytucie Filologii Romańskiej.

Eva Rufo

Hiszpańska artystka od dwunastu lat mieszkająca w Polsce. Działa na polu teatralnym, tanecznym i uniwersyteckim. Wykłada język hiszpański w Instytucie Językoznawstwa na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Uczy w sposób szczególny, wykorzystując techniki teatralne. Jej współpraca ze studentami owocuje pisaniem wspólnej książki oraz corocznymi Tygodniami Opowiadania Opowieści. Od 2006 roku realizuje projekty będące połączeniem działań z pogranicza teatru i sztuki opowiadania.


 

Aaron Sosa

Wenezuelski fotograf. Członek założyciel stowarzyszenia fotografów “Luz Continua”. Uprawia fotografię na pograniczu reportażu i subiektywnej sztuki artystycznej. Jest wielokrotnym laureatem nagród za twórczość dokumentalną, a jego prace były jak dotąd wystawiane w ponad 50-ciu galeriach w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Podczas swych licznych podróży, w tym także do Polski, pełnił wielokrotnie rolę ,,ambasadora sztuki latynoamerykańskiej”, prowadząc warsztaty i wykłady akademickie, głównie w ramach Projektu ,,Kalejdoskop Latynoamerykański”. W czasie wolnym między podróżami i zleceniami, Aaron przemierza ulice miast w poszukiwaniu inspiracji oraz poświęca się pracy z młodzieżą z ubogich dzielnic Caracas.