Projekt interdyscyplinarny “O obrotach kół naukowych”

Głównym celem naszego projektu „O Obrotach Kół Naukowych” była integracja kół naukowych działających przy Instytucie Filologii Romańskiej. Każde z kół: Koło Naukowe Hispanistów, Koło Romanistów “Theleme” oraz Naukowe Koło Italianistów, zaprezentowało w ramach tego długofalowego projektu swoje autorskie przedsięwzięcie, w wybranej formie, poświęcone językom i kulturom krajów romańskich.

W ramach projektu zrealizowano dwa typy przedsięwzięć: dydaktyczne i kulturalne. W pierwszym przypadku, studenci filologii romańskich jako wolontariusze przeprowadzili z uczniami poznańskich szkół zajęcia dotyczące języka i kultury, w drugim zaś organizowali wydarzenia kulturalne związane z tą tematyką.

Zaprezentowane zostały różne aspekty kultury: muzyka, literatura, kino, obyczaje, a także zagadnienia społeczno-polityczne. Spotkania miały charakter jednorazowy lub cykliczny, w zależności od preferencji poszczególnych kół naukowych.

Projekt został zrealizowany w drugim semestrze roku akademickiego 2009/ 2010.  Jego część dydaktyczna objęła szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, a także przedszkola i świetlice z Poznania oraz  wybrane przez studentów placówki położone w innych częściach Polski. Wydarzenia kulturalne zostały zorganizowane m.in. na terenie Wydziału Neofilologii UAM.

Projekt był wspierany i finansowany przez Prorektora ds Studenckich UAM oraz Władze Instytutu Filologii Romańskiej. Fundacja Języków i Kultur Sfera była jego inicjatorem i Partnerem Strategicznym, zapewniając wsparcie instytucjonalne oraz promocyjne.

Pod spodem znajdą Państwo linki do wydarzeń organizowanych przez poszczególne koła naukowe:

Koło Naukowe Hispanistów

Koło Naukowe Romanistów

Koło Naukowe Italianistów zorganizowało w ramach projektu wystawę zdjęć “Włochy w naszym obiektywie”, dostępną na terenie Wydziału Neofilologii UAM.