Projekt unijny “Stażyści MFR w Wielkopolsce – I edycja”

W ramach styczniowego projektu stażowego, grupa uczniów francuskiej szkoły średniej Maison Familiale Rurale z miejscowości Aire sur l’Adour (region Les Landes) zrealizuje staże zawodowe w kilku gospodarstwach agroturystycznych we Wschodniej Wielkopolsce. Podczas dwutygodniowego pobytu, stażyści zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe, poznając specyfikę polskiej branży agroturystycznej. Ważnym celem projektu jest także wymiana kulturowa między francuskimi gośćmi i polskimi gospodarzami a także podniesienie kompetencji językowych wszystkich uczestników.  Ocena jakości odbytych staży zawodowych zostanie oceniona przez Fundację Sfera we współpracy z polskim i francuskim partnerem.

Więcej o Programie LEONARDO DA VINCI:

(na podstawie oficjalnej strony programu: http://leonardo.org.pl)

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Ma on na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych  dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w  krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także  działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.